ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมบัติ จันทร์มีชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1สพป.นครปฐม เขต 2 สพป.นครปฐม เขต 2
2นางสาวยุพา เสนาะวาทีอนุบาลวัดบางนางบุญโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.สุรินทร์ เขต 1
3นางศลิษา แชมเบอร์เลนอนุบาลวัดบางนางบุญลาออกจากราชการ 
4นายจักรนรินทร์ อินทร์พรหมปากคลองสองลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1