ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรชาติ รังษีธรรมปัญญาอนุบาลปทุมธานีลาออกจากราชการ 
2นางเสาวลักษณ์ มุสิเกิดลิ้นจี่อุทิศลาออกจากราชการ 
3นางประภา ขนุนก้อนวัดสุทธาวาสลาออกจากราชการ 
4นายกัมปนาท สุขสงวนบางชวดอนุสรณ์โรงเรียนบ้านภูมิชรอล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5นางสาวพรรษา พันธ์พัฒน์วัดบางเดื่อโรงเรียนบ้านไพรพะยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1