ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสำอาง พรมบุตรคลองบ้านพร้าวลาออกจากราชการ 
2นางสาวพิชามญชุ์ นาถมทองชุมชนวัดบางขันโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
3นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลสุเหร่าใหม่เจริญโรงเรียนคงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4นางสาววาสนา ยานสารสุเหร่าใหม่เจริญโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
5นางสาวจิรัชญา หมั่นกิจอนุบาลวัดบางนางบุญโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต 6
6นางเกศรา อำนาจประถมศึกษาธรรมศาสตร์โรงเรียนสงเปลือยวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
7นายอาทิตย์ อุตศรีบางโพธิ์ใหม่โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8นางสาวพนิดา บุตรสุริย์วัดสว่างภพโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
9นางสาววาสนา สุมุลละสามัคคีราษฎร์บำรุงโรงเรียนชุมชนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10นางสาวอาซู วิเศษณ์ศิริอนุบาลวัดบางนางบุญโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
11นางสาวนุจรินทร์ อิ่มเสถียรวัดบางกุฎีทองโรงเรียนโคกกลางบ่อหลุบ สพป.มหาสารคาม เขต 1
12นางสาวสุวดี กาญจนาภาวัดพืชนิมิตรโรงเรียนต้นแหนวิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต 1
13นางสาวรัตยา มาลาศรีวัดผลาหารโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต 1
14นางสาวเอื้ออารี เอกพันธ์วัดมูลเหล็กโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษศ์ สพม.นครพนม
15นางสาวขนิษฐา ผาสุขวัดฉางโรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.นครปฐม เขต 2
16นายณัฐพล ปิ่นเวหาวัดฉางโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป.นครปฐม เขต 2
17นางอรวรรณ สดวกการคลองบ้านพร้าวโรงเรียนบ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต 2
18นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญวัดคุณหญิงส้มจีนโรงเรียนบ้านทับบา สพป.ขอนแก่น เขต 3
19นางสาวสวรินทร์ ล้านเชียงวันครู 2502โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
20นางสาวอักษิพร ปิยะกาญจน์คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
21นางสาวชมพูนุท สาครินทร์ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อโรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
22นางสาวจิรนันท์ นาคสุขศรีสามัคคีราษฎร์บำรุงโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
23นางสาวปักษ์วดี บารมีชุมชนวัดบางขันโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
24นางสาววรรณภา ปรึกษาอนุบาลวัดบางนางบุญโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
25นางสาวรจนา โพธิ์สละวัดมูลเหล็กโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ มัธยมศึกษาปทุมธานี